Styret 2014/2015

President:          Sissel Rundblad

Visepresident:    Knut Anders Johansen

Past president:   Siri Aas-Hanssen

Sekretær:           Marte Reier

Kasserer:            Lars Borgestrand

Styremedlemer:   Bjørn Gahre (Distriktsprogrammer)

                          Gunn Salbuvik (Opplæring og Kommunikasjon)

Carsten Vogt (Samfunnsprosjekter)